Disclaimer

Algemeen 

Lofty Manner (Kamer van Koophandel 6048865), hierna te noemen Lofty Manner BV, verleent u hierbij toegang tot www.loftymanner.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Lofty Manner behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 


Beperkte aansprakelijkheid

Lofty Manner spant zich in om de inhoud van loftymanner.com zo vaak mogelijk te vernieuwen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist wordt weergegeven.
 Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.loftymanner.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met loftymanner.com. U zult hiervan binnen 7 werkdagen op de hoogte worden meegedeeld.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lofty Manner. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.loftymanner.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Manage cookies